”Att genom ITAM Best Practice hjälpa organisationer att skapa en långsiktig och mer leverantörsoberoende strategi för kostnadseffektiv och säker hantering av hårdvara och programvara.”

 

Kort om oss
orange   Etablerade 2012
orange   Två huvudägare
orange   Nätverk av certifierade instruktörer och konsulter
orange   ITAM Best Practice
orange   Ackrediterad ATO av APMG
orange   Förstudier – Inventering – Utbildning – Interim – Implementering