“Den här kursen ger en omfattande beskrivning av grunderna i IT Asset Management (ITAM) och riktar sig till organisationer som är intresserade av att påbörja, utveckla eller utvärdera arbetet med att implementera ITAM best practice.”

Kursen presenterar nycklarna till ett effektivt ITAM program, vad som är viktigt, var man börjar och hur man implementerar ett ITAM program enligt Best Practice.

Vi går igenom huvudprocesserna, hur dessa samverkar, roller och ansvarsområden samt hur man bygger ett ITAM team.

Vi lär oss hur IT Asset Management interagerar med IT Service Management. Två discipliner, unika i sitt slag, men beroende av varandra och tillsammans en förutsättning för optimal IT. Vi reder ut begreppen, rätar ut frågetecknen och ger kursdeltagaren klarhet i skillnader, likheter och varför båda är viktiga i arbetet med att skapa organisatorisk IT optimering.

Den här certifieringsförberedande kursen ger kursdeltagaren en omfattande beskrivning av de grundläggande koncepten inom Information Technology Asset Management (ITAM). Genom praktiska uppgifter, övningsprov och dagliga genom- gångar får man utforska och utvärdera bästa praxis inom hanteringen av IT Assets baserat på IBPL som är marknadens enda erkända.

Kursdeltagaren får också bedöma aktiviteterna, rollerna och de organisatoriska kopplingarna i alla stadier av asset hanteringens livscykel, ut- forska komponenterna i alla de viktigaste ITAM processerna (anskaffning, asset identifiering, kommunikation & utbildning, compliance, dokumentation, finance management, lagar & regelverk, policys & standards, program & projekt, leverantörskontroll) och få tillgång till den grundläggande terminologin.

Du får lära dig:
orange   Förbereda dig inför och skriva provet CAMP Certifiering
orange   Grunderna i IT Asset Management (ITAM)  
orange   Kursen och kursmaterialet är på svenska 
orange   Best Practice  
orange   Hur ITAM stöttar ITSM och samver- 
kar med övriga ramverk, t.ex. ITIL
orange   På vilka sätt en organisation kan skapa mervärde, ökad säkerhet och kontroll genom ITAM
orange   Hur man genom KPA (huvudprocesser) Prestandaindikatorer, mäter en organisations nuvarande förmåga att hantera IT Assets
Praktiska exempel:
orange   Genomgång av huvudprocesserna i IT Asset Management Best Practice
orange   Hur är en ITAM-organisation uppbyggd enligt Best Practice
orange   Hur hänger ITAM ihop med ITSM och ITIL – Få full effekt i din ITIL-satsning
orange   Effektiv utveckling av nya arbetsmetoder och förbättring av befintliga arbetsmetoder 
orange   Funktioner, roller och processer
orange   Operativa huvudområden – Vilka är 
de – Hur interagerar de
orange   Kommunikation och samverkan

Vad handlar kursen om?
Den här certifieringsförberedande kursen ger dig en omfattande beskrivning av de grundläggande koncepten inom Information Technology Asset Management  (ITAM). Genom praktiska uppgifter, övningsprov och dagliga genomgångar får du utforska och utvärdera bästa praxis inom hanteringen av IT Assets baserat på IAITAM-metoden som är marknadens enda erkända.
 Du får också bedöma aktiviteterna, rollerna och de organisatoriska kopplingarna i alla stadier av asset hanteringens livscykel, utforska komponenterna i alla de viktigaste ITAM processerna (anskaffning, asset identifiering, kommunikation & utbildning, compliance, dokumentation, finance management, lagar & regelverk, policys & standards, program & projekt, leverantörskontroll) och få tillgång till den grundläggande terminologin.
 Dessutom läggs en hel del fokus på kopplingen till ITIL och tjänstehantering och hur ITAM och ITSM samverkar.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Ingen specifik erfarenhet krävs.

Vem har nytta av den här kursen?
Den här kursen är värdefull för alla som på något sätt är involverade i alla aspekter av IT Asset hantering samt för organisationer som är intresserade av att påbörja, utveckla eller utvärdera arbetet med att implementera IT Asset Management Best Practice.

orange   IT-tjänste och supportchefer samt personal

orange   IT Asset Managers  
orange   IT konsulter och IT utvecklare 
orange   IT chefer  
orange   Inköpschefer, inköpare av IT och Kategoriansvariga
orange   Avtals och leverantörsansvariga

CAMP

Ladda ner kursbroschyr här

Varför borde jag använda IBPL ramverket (best practice)?
Hantering av en organisations IT assets, hårdvara och mjukvara, på ett effektivt och strategiskt sätt, skapar och ger stöd till verksamhetsledning, personal, processer och teknik. Ge- nom att tillämpa IBPL:s Best Practice kan din organisation sänka kost- naderna, minska riskerna och öka produktiviteten. Genom att tillämpa och upprätthålla en standardiserad livscykelhantering enligt IBPL:s Best Practice kan organisationen skapa ett bättre beslutststöd, bättre effekt
i tjänsteleveransen och förbättra av- kastningen på IT investeringar (ROI).

Varför är det viktigt med en CAMP certifiering?
En ITAM Foundation (CAMP) certifiering visar att du har den bakgrund som krävs för att utvärdera Best Practice inom hantering av IT Assets och att du för- står hur IBPL ramverket kan förbättra effektiviteten hos livscykelhanteringen

logo_bokacamp