”ITAMacademy erbjuder, som det första företaget utanför Nordamerika, den nordiska marknaden lärarledd utbildning och certifiering inom IT Asset Management.” 

Med syfte att
Vi har under flera år upplevt att det, både hos användare och leverantörer, saknas generell och specifik kunskap inom ITAM. Företag och organisationer missar stora kostnadsbesparingar genom att inte ha egen kunskap inom området samtidigt som dess IT-leverantörer ofta saknar tillräcklig kompetens för att klara en effektiv leverans och för alla parter lönsam tjänst.

I samarbete med IAITAM (International Association of Information Technology Asset Managers, Inc.) erbjuder vi från hösten 2013 certifierande utbildningar inom IT Asset Management. IAITAM har sedan starten 2002 utvecklat en ”Best Practice” inom ITAM och deras kurser och certifieringar är idag den globala standarden. ITAMacademy är först i Europa med att erbjuda dessa. IAITAM har under sina 12 år skapat en ”ITAM Best Practice” och deras utbildningar och certifieringar är idag den globala standarden inom ITAM. ITAM­academy är deras första externa partner i Europa. ITAMacademy är en ackrediterad s.k. ATO (Accredited Training Organisation) genom IAITAM:s samarbetspartner APMG international, för utbildningar inom ITAM. Det innebär att vår kursadministration, instruktörer och kursmaterial uppfyller de kvalitetskrav som APMG definierat. APMG ackrediterar t.ex. även för utbildningar inom ITIL, Prince2 mm. I USA är det nu ett vanligt skall-krav att anställda och konsulter inom ITAM skall vara certifierade. Vår prognos är att detsamma snabbt kommer att ­spridas till Europa och därmed Norden. Se till att du blir bland de första i ­Norden att få en certifiering. Kursschema finner du på www.itamacademy.se. Kurser kommer initialt att hållas i Stockholm, men vi planerar att under 2014 ge möjlighet för intresserade att gå kurser även i Göteborg och Malmö. För mer information ring oss på 08-684 099 70 eller maila på info@itamacademy.se.

Med bästa hälsningar Erik Andersson VD på ITAM Academy

 

front_logo 

International Association of Information Technology Asset Managers Inc. är den ledande globala organisa-
tionen för individer och företag involverade i någon del av IT Asset Management (“ITAM”), Soft­ware Asset 
Management (“SAM”), Hardware Asset Management, och/eller de livs­cykel-processer som supporterar IT 
Asset Management i organisationer av alla storlekar och i varje bransch runt om i världen.

Läs mer om IAITAM här.

 

 

 

broschyre_1CHAMP BROSCHYR
Klicka här för att läsa mer

broschyre_2CSAM BROSCHYR
Klicka här för att läsa mer

 

ampg_logo