ITAM Foundations – Grundläggande utbildning i IT Asset Management

ITAM academy introducerar ITAM Foundations – En grundläggande utbildning i IT Asset Management – För privat och offentlig sektor – I samarbete med IAITAM och APMG.

Kursen riktar sig till personal som på något sätt är involverade i alla aspekter av IT Asset hantering samt för organisationer som är intresserade av att påbörja, utveckla eller utvärdera arbetet med att implementera IT Asset Management Best Practice.

Vad handlar kursen om?
Den här certifieringsförberedande kursen ger dig en omfattande beskrivning av de grundläggande koncepten inom Information Technology Asset Management  (ITAM). Genom praktiska uppgifter, övningsprov och dagliga genomgångar får du utforska och utvärdera bästa praxis inom hanteringen av IT Assets baserat på IAITAM-metoden som är marknadens enda erkända.

Du får också bedöma aktiviteterna, rollerna och de organisatoriska kopplingarna i alla stadier av asset hanteringens livscykel, utforska komponenterna i alla de viktigaste ITAM processerna (anskaffning, asset identifiering, kommunikation & utbildning, compliance, dokumentation, finance management, lagar & regelverk, policys & standards, program & projekt, leverantörskontroll) och få tillgång till den grundläggande terminologin.

Dessutom läggs en hel del fokus på kopplingen till ITIL och tjänstehantering och hur ITAM och ITSM samverkar.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Ingen specifik erfarenhet krävs.

Vem har nytta av den här kursen?
Den här kursen är värdefull för alla som på något sätt är involverade i alla aspekter av IT Asset hantering samt för organisationer som är intresserade av att påbörja, utveckla eller utvärdera arbetet med att implementera IT Asset Management Best Practice.

orange   IT-tjänste och supportchefer samt personal
orange   IT Asset Managers
orange   IT konsulter och IT utvecklare
orange   IT chefer
orange   Inköpschefer, inköpare av IT och Kategoriansvariga
orange   Avtals och leverantörsansvariga

Vad är IT Asset Management?
Information Technology Asset Management (ITAM) är ett program för effektiv insamling och hantering av asset data ur ett finansiellt, fysiskt/organisatoriskt och avtalsmässigt perspektiv som stöd för livscykelhantering och strategiska IT beslut. ITAM är idag obligatoriskt i de flesta organisationer. IAITAM, en Nordamerikansk organisation, har sedan 2002 utvecklat  IAITAM Best Practice Library (IBPL) som är ett anpassningsbart ramverk och metodstöd för IT Asset Management och som idag är den enda globalt erkända standarden för hantering av IT assets, hårdvara och mjukvara (HAM, SAM). Utvecklingen sker parallellt med andra ramverk och standards som t.ex ITIL och ISO.

Varför borde jag använda IBPL ramverket?
Hantering av en organisations IT assets, hårdvara och mjukvara, på ett effektivt och strategiskt sätt, skapar och ger stöd till verksamhetsledning, personal, processer och teknik. Genom att tillämpa IBPL:s Best Practice kan din organisation sänka kostnaderna, minska riskerna och öka produktiviteten. Genom att tillämpa och upprätthålla en standardiserad livscykelhantering enligt IBPL:s Best Practice kan organisationen skapa ett bättre beslutststöd, bättre effekt i tjänsteleveransen och förbättra avkastningen på IT investeringar (ROI).

Varför är det viktigt med en ITAM certifiering?En ITAM Foundation certifiering visar att du har den bakgrund som krävs för att utvärdera Best Practice inom hantering av IT Assets och att du förstår hur IBPL ramverket kan förbättra effektiviteten hos livscykelhanteringen och tjänsteleveransen samt skapa bättre beslutsunderlag för din organisation.

Klicka här för mer information och bokning av kursplats.