”Att genom ITAM Best Practice, hjälpa organisationer att skapa en långsiktig och mer leverantörsoberoende strategi för kostnads-effektiv och säker hantering av Hårdvara och Programvara.”

 

Kort om oss
orange   Etablerade 2012
orange   Två huvudägare
orange   Nätverk av certifierade instruktörer och konsulter 
orange   ITAM Best Practice 
orange   Ackrediterad ATO av APMG 
orange   Förstudier – Inventering – Utbildning – Interim – Implementering