ITAM Academy är ett oberoende utbildningsföretag inom IT Asset Management med syfte att utbilda operativ personal och strategisk verksamhetsledning, inom alla discipliner, såsom HAM (Hardware), SAM (Software) och MAM (Mobile Asset Management).

Vår vision är att genom information och utbildning hjälpa organisationer att implementera en effektiv och strukturerad hantering av hårdvara och mjukvara med syfte att reducera kostnader, minska riskexponeringen och skapa bättre effektivitet i IT tjänster och högre avkastning på framtida IT investeringar.

ITAM academy är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) under APMG och uppfyller  högt ställda krav på  organisation,  instruktörer, utbildningarnas innehåll och pedagogiskt framförande.

Nordisk partner till IAITAM.

Våra instruktörer är certifierade ITAM-specialister,  verksamma inom näringsliv och offentlig sektor. 

SE_Training_You_Can_Trust®_CMYK_eps____300___CMYK_Preview_

Genom vårt samarbete med Learning Tree har du som kund möjlighet att avropa samtliga kurser på befintliga ramavtal med tillgång till Learning Trees övriga tjänster och faciliteter.

Learning Tree International sätter standarden för utbildning inom IT och management. Sedan 1974 har över 2,2 miljoner deltagare från 65 000 organisationer runt om i världen utvecklat sina kunskaper genom praktiska övningar under ledning av instruktörer med expertkunskaper från yrkeslivet.

Learning Tree fortsätter att ge kursdeltagarna de kunskaper som behövs för att klara ständigt nya utmaningar. Våra kurser blir mer och mer lättillgängliga allteftersom nya utbildningscenter öppnar. Tillgängligheten ökar även genom utvecklingen av AnyWare™ – vår webbaserade lösning för lärarledd utbildning på distans.

Praktiskt taget alla större företag och statliga myndigheter har förlitat sig på Learning Tree när de ska ge chefer och anställda de kunskaper som behövs för att vara framgångsrik i arbetet.

IMG_1261

Skicka oss gärna ett mail om du har några frågor.

 

Förnamn:
Efternamn:
Mailadress:
Mobiltelefon:
Meddelande: