Samarbetsavtal med Learning Tree International

ITAM academy tecknar samarbetsavtal med Learning Tree International för utbildningar och certifieringar i IT Asset Management.
ITAM academy och Learning Tree tecknar ett samarbetsavtal gällande utbildningar och certifieringar i IT Asset Management.
Initialt kommer tre kurser och certifieringar att vara möjliga att beställa genom Learning Tree.

orange   CSAM – Certified Software Asset Management
orange   CHAMP – Certified Hardware Asset Management
orange   CAMP – IT Foundations

Offentlig sektor har genom samarbetet möjlighet att beställa kurser under Kammarkollegiets ramavtal.

Learning Tree International sätter standarden för utbildning inom IT och management. Sedan 1974 har över 2,2 miljoner deltagare från 65 000 organisationer runt om i världen utvecklat sina kunskaper genom praktiska övningar under ledning av instruktörer med expertkunskaper från yrkeslivet.

 Learning Tree fortsätter att ge kursdeltagarna de kunskaper som behövs för att klara ständigt nya utmaningar. Våra kurser blir mer och mer lättillgängliga allteftersom nya utbildningscenter öppnar. Tillgängligheten ökar även genom utvecklingen av AnyWare™ – vår webbaserade lösning för lärarledd utbildning på distans.

Praktiskt taget alla större företag och statliga myndigheter har förlitat sig på Learning Tree när de ska ge chefer och anställda de kunskaper som behövs för att vara framgångsrik i arbetet.

 

itam_2